Wikia


Logo rechtbank Luchtavatar13
Logo HRA

Zaak 001 Staten Vuurnatie en Aarderijk tegen M. SatoEdit

De eerste zaak van de HRA speelt zich af in het Action Play op avatar-fourelements.nl. Hier wordt de verdachte Maya aanteklaagd door de vertegenwoordiger van de Staten van de Vuurnatie en het Aarderijk.

De zaak is momenteel uitgesteld wegens vakantie van de rechter, die wordt verwezenlijkt door Luchtavatar13. We gaan vooralsnog verder op 15-07-'13

De aanklachtenEdit

De Officier van Justitie (Zuko4Ever) heeft voordat de vakantie begon de aanklachten ingediend. Deze zijn, met maximale straffen voor het Avatarlijke volwassenrecht:

1. Poging tot moord met voorbedachte rade op 2 (minderjarige) personen. (levenslange detentie, danwel doodstraf)

2. Verwoesting cultureel erfgoed van de Noordelijke Waterstam. (2 jaar detentie + volledige terugbetaling van erfgoed)

3. Het beramen van een aanslag op Luchttempel-Eiland (en diens inwoners). (15 jaar detentie)

4. A Medeplichtigheid aan detentieuitbraak. (+10 jaar detentie bij opgelegde straf, indien van buitenaf 8 jaar detentie)

4. B Moord op 57 detentiebewaarders in functie. (doodstraf, danwel levenslange detentie)

5. Uitbreken vanuit politiedetentie. (4.5 jaar detentie)

6. Hulp verlenen aan een terroristische organisatie. (30 jaar detentie)

7. Hoogverraad tegen leden van de Koninklijke Vuurnatiefamilie middels geweldadige handelingen. (doodstraf, danwel levenslange detentie)

8. Zware mishandeling danwel poging tot moord op verscheidene burgers uit de Vuurnatie. (levenslange detentie)

9. Medeplichtigheid aan moord. (35 jaar detentie)

het openingspleidooi van de Officier van JustitieEdit

De Officier van Justitie heeft van de Rechtbank de opdracht gekregen om een openingspleidooi op te stellen om aan te geven waarom hij VINDT dat dit de aanklachten moeten zijn. Dat hij dit alleen niet hoeft te vinden betekend dus automatisch dat er GEEN BEWIJSLAST aan vast zit. Die komt later pas aan bod.

Hier citeer ik het openingspleidooi van de Officier:

Geachte aanwezigen, meneer de rechter,

De verdachte die hier vandaag voor u staat, Maya Sato, wordt beschuldigd van een reeks gruwelijke misdaden. Juffrouw Sato is opgegroeid als de geadopteerde dochter van industrieel magnaat Asami Sato. Zoals velen van uw weten, zijn de Sato’s een van de meest welvarende familie in de Verenigde Republiek en het zal u dan ook niet verbazen dat juffrouw Sato hierdoor in de veronderstelling verkeerd dat zij ver boven de rest van de samenleving verheven is.
De rijkdom en status van haar familie, gekoppeld met haar talent voor vuursturen heeft Maya Sato het idee gegeven dat de wet niet van toepassing is op haar en dat zij in feite kan doen en laten wat zij wil, ongeacht de gevolgen. De lijst van haar misdaden is lang, maar niet zo lang als de lijst van onschuldige mensen die zij schade berokkend heeft enkel en alleen voor haar persoonlijke gewin en perverse amusement.

Maya Sato’s criminele carrière begint met haar samenwerking met een man genaamd Arlekeno. U kent hem misschien van de Profstuurfinale van afgelopen maand en als een voormalig lid van de Agni Kai Bende in Republikazia.
Afgelopen herfst was juffrouw Sato samen met deze man betrokken bij een aanslag in de Noordelijke Waterstam. Daar trachtte dit tweetal de luchtnomade June Matsukaze en de aardmeester Fom te vermoorden, wat resulteerde in een kort maar destructief gevecht waarin een belangrijk cultureel erfgoed van de Noordelijke Stam haast onherstelbare schade werd toegebracht.
De vete tussen dit viertal verplaatste zich vervolgens naar Republikazia, waar juffrouw Sato en haar partner een aanslag beraamde op Luchttempel Eiland. Juffrouw Sato werd echter betrapt en gearresteerd maar wist, in wat ik zie als een ernstige gerechtelijke dwaling, vrij te komen door haar partner Arlekeno te verraden aan de politie.
Nu bezit ik helaas niet over de bewonderenswaardige vergevingsgezindheid van de Luchtnomaden, maar juffrouw Matsukaze zag dit als bewijs dat juffrouw Sato verandert was en haar familie besloot haar te vergeven en geen aanklacht in te dienen.
Dit zou een beslissing zijn die hen nog lang zou achtervolgen, want net als de wet betekent vriendschap niets voor juffrouw Sato. In het eerste van wat nog vele verachtelijke verraden zou worden, beschaamde zij het vertrouwen dat haar vrienden en de politie haar geschonken had. Samen met Fom, met wie ze zich later zou onderscheiden in een ander bloederig conflict, organiseerde zij de uitbraak van de bloedmeester Xue en haar voormalig partner Arlekeno uit Complex F, wat de vraag oproept; heeft ze deze man wel daadwerkelijk verraden? Of was het allemaal een vooropgezet plan om de politiemacht van Republikazia uit te schakelen in de verschrikking die nu bekend staat als de “Massamoord van de Rode Maan” waarin 57 agenten bruut werden afgeslacht.
Eenmaal geconfronteerd met de beschuldiging van haar betrokkenheid, beweerde juffrouw Sato onschuldig te zijn, maar bewees later haar schuld door uit de hechtenis van de Republikaziaanse politie te breken. Daarna verdween ze uit de Verenigde Republiek. Wat ze toen heeft uitgevoerd zullen de Geesten alleen weten, maar het is een feit dat toen ze weer opdook haar dagen van bloedvergieten en verraad verre van voorbij waren.

Een aantal weken na haar ontsnapping uit Republikazia dook juffrouw Sato op in de Vuurnatie die op dat moment verwikkelt was in de Glasstuur Rebellie. Sommige van juffrouw Sato’s vrienden waren op dat moment lid van een groep dappere verzetsstrijders die vochten tegen deze imperialistische rebellen. Ik hoef u allen er denk ik niet aan te herinneren dat deze glassturende terroristen tuig van de richel waren, lafaards die weerloze dorpen plunderden en onschuldige burgers vermoorden, verminkten en tot slaaf maakten.
In een daad die alleen maar omschreven kan worden als een laaghartig verraad, deed juffrouw Sato zich voor als een verzetsstrijder, enkel en alleen om haar vrienden opnieuw een mes in de rug te steken. Ze bevrijdde Sernenila, de leider van de glasmeesters die op dat moment gevangen werd gehouden, waardoor deze haar campagne van terreur in de Vuurnatie kon hervatten. Dit leverde juffrouw Sato een hoge positie op in het rebellenleger, waar ze gretig gebruik van maakte in de daaropvolgende weken.
Toen dappere verzetsstrijders probeerde hun geliefden te bevrijden uit de onmenselijke omstandigheden waarin de glasmeesters hen hadden opgesloten, zakte juffrouw Sato nog lager dan iedereen voor mogelijk had kunnen houden. Zonder aanleiding of provocatie vermoordde zij en haar handlanger een vijftienjarige jongen genaamd Kyo in koele bloede.
Na dit voorval vocht mevrouw Sato openlijk mee aan de zijde van deze terroristen, toen zij de Vuurnatie hoofdstad Caldera binnenvielen om de wettige regering van de Vuurnatie omver te werpen. Toen het duidelijk werd dat de glasmeesters de oorlog verloren hadden, leek het juffrouw Sato beter om het zinkende schip te verlaten en ging ze er vandoor, zich maar al te goed bewust van de gevolgen van haar daden. Ze wist de autoriteiten nog een tijdje te ontlopen, maar nu heeft de lange arm van de wet juffrouw Sato eindelijk te pakken gekregen.

Voor de verachtelijke en herhaalde misdaden die de verdachte de afgelopen maanden heeft gepleegd verzoekt de aanklagende partij dan ook deze rechtbank te oordelen dat Maya Sato niet langer een deel mag uitmaken van de samenleving die zij zoveel leed heeft toegebracht en dat zij voor de rest van haar leven zal worden opgesloten in een maximaal beveiligde gevangenis. Moge de Geesten zich ontfermen over haar ziel.

kritiek van de Raadsvrouwe (en/of de rechtbank)Edit

Er is geen echte kritiek geuit tegen dit openingspleidooi. Wel zijn er enkele vragen gesteld, maar deze doen niet aan in deze zaak omdat er alleen duidelijkheid is gevraagd betreffende enkele termen.

verdergang van de zaakEdit

De zaak gaat verder na de opgegeven vakantie. Dan komt ook de bewijslast aan de orde.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki