Wikia


De Raad der Staten-Generaal, is de raad die concept-wetgeving maakt en hierover stemmen moet. Als een meerderheid voor stemt, gaat het voorstel naar de Raad der Volken, die het dan ook moet goedkeuren. Gebeurt dit, dan wordt het voorstel officieel voorgelegd aan de Avatar, die het dan geldig kan laten verklaren. In tijde van acute nood of oorlog kan de Raad der Staten-Generaal besluiten dat zij tijdelijke wetgeving maakt, zonder dat die eerst langs de andere organisaties moet. Als de Raad der Volken tegen die beslissing unaniem stemmen, gaat het besluit niet door.

SamenstellingEdit

De Raad der Staten-Generaal bestaat uit 400 leden. Elke Staat heeft er 100. Verder zijn er ook nog 4 griffiers en één onafhankelijke Voorzitter. In gevallen van acute nood of een oorlog, mag de Raad der Staten-Generaal toegang weigeren aan leden, omdat die een rol zouden kunnen hebben voor de oorlog. Er hoeft dan geen vervanger te worden gestuurd, want ook die wordt dan de toegang geweigerd.

OnderradenEdit

Omdat de Raad der Staten-Generaal zo'n belangrijk orgaan is, heeft het verschillende onderraden. Deze worden meestal bezet door 3 of 4 vertegenwoordigers van de Naties, waarvan er dan een het Presidendum krijgt toegewezen. De Raad der Staten-Generaal stelt alle onderraden in, maar de Naties mogen zelf bepalen wie zij naar de raden sturen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki