Wikia


De indeling van de Staten wordt onder andere geregeld in de Rijksdecentralisatiewet en in het Rijksstatuut.

Er zijn 4 Staten, ookwel Naties genoemd, die elk een eigen gebied hebben. Ze hebben een eigen regering, die zelf wetten mag uitvaardigen zolang deze niet in strijd zijn met de Rijkswetten, of de Koninklijke Besluiten. De 4 Staten zijn:


1. De Democratische Republiek der Luchtnomadische Volken;


2. De Constitutionele Monarchie des Aarderijks;


3. Het Keizersrijk der Vuurnatie;


4. De Verenigde Republieken der Waterstammen

Het RijkEdit

Het Groot-Avatarlijk Rijk omvat alle Naties. Aan het hoofd van de Rijksregering staat de Avatar, die de titel Heer der Naties draagt. Verder heeft de Regering een Raad der Staten-Generaal en een Raad der Volken. Samen met de Staatshoofden van de Naties maken zij de wetten, waar dan door de Rechterlijke Macht op wordt toegezien. Verder zorgt het Rijk voor de financiële begroting, de rechtspraak, de Uitvoerende Macht en de overige staatszaken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki